Energetický certifikát pre Vašu budovu

Energetický certifikát je dôležitý dokument, bez ktorého sa pri stavbe rodinného domu alebo inej budovy v súčasnej dobe nezaobídete. Pýtate sa, na čo slúži a v akých prípadoch ho budete potrebovať? Je to doklad, ktorý vypovedá o kvalitatívnych vlastnostiach budovy a zhodnocuje, ako konkrétna budova hospodári s energiami. Jasne vyhodnocuje efektívne využívanie energií alebo naopak ich plytvanie, ktoré môže byť spôsobené napríklad zbytočným únikom tepla pri nedostatočnej izolácii budovy. Na základe úrovne efektivity využitia energií je budova následne objektívne zaradená do stupnice, ktorá je označená písmenami A až G, pričom G je najhoršie a A je najlepšie hodnotenie.

energie v dome

Energetický certifikát budovy budete nevyhnutne potrebovať hneď v niekoľkých prípadoch. Nevyhnete sa jeho vypracovaniu v prípade výstavby napríklad rodinného domu, nakoľko ho budete musieť predložiť pri kolaudácii. Chcete dom následne predať? Výsledok tohto certifikátu zohráva významnú rolu pri určovaní predajnej ceny budovy. Je jedným z faktorov, ktorý budúcemu majiteľovi napovie, aké budú v prípade kúpy budovy jeho náklady na energie. Energetický certifikát odovzdáte novému majiteľovi budovy. V prípade zámeru prenajímania budovy poskytnete overenú kópiu Vášho energetického certifikátu nájomcovi.

plytvanie energiami

A prečo sa vôbec začali energetické certifikacie budov udeľovať? V súčasnej dobe sa kladie dôraz na ochranu životného prostredia. Novostavby musia spĺňať isté normy a jednou z nich je aj efektívne energetické hospodárstvo, a to z dôvodu zámeru šetrenia energiami, čo následne šetrí prírodu. Rovnako však energetický certifikát prispieva k transparentnosti ponuky domov na predaj, keďže viete ľahšie odhadnúť, aké náklady na energie vzniknú používaním danej budovy. Ak ste zistili, že budete energetický certifikát potrebovať, prípadne Vás jednoducho zaujíma aká je úroveň energetického hospodárstva budovy, ktorej ste majiteľom, radi Vám pomôžeme. Certifikáty vyhotovujeme majiteľom budov na celom území Slovenska, pričom naša firma sídli v Prešove.