Nabite sa pozitívnou energiu!

Zrejme vás prekvapí informácia, že jedným z takýchto priaznivých podnetov môže byť aj tantra masaž. Tantrické učenie vzniklo pred mnohými storočiami v juhovýchodnej Ázii, ako protiklad k asketickému učeniu budhistov, ktoré hlásalo viac abstinencie a zriekania sa. Termín pochádza z indického sanskrtu a môžeme ho preložiť ako „rozširovanie“ príp. „tkanie“. Tento názov zrkadlí aj celkový cieľ tejto masáže, ktorým nie je intímne potešenie, ako mnohí chybne predpokladajú, ale rozvíjanie a prelínanie ľudského tela a mysle, aby už viac neboli oddelené. Inými slovami, ide o odstránenie dualizmu, resp. o prepojenie mysle a tela, aby sa stali jedným.

šťastie

Zástancovia tantrickej masáže presadzujú myšlienku, že ľudské telo potrebuje, aby sa ho niekto dotýkal. Ak dotyky absentujú, osoby sa stávajú chorými a nešťastnými. Tento názor určite podporuje aj vedecký výskum realizovaný viacerými štúdiami, ktoré sa zhodujú na tom, že ak jedincovi chýba láskyplný dotyk, zvyšuje sa uňho hladina stresového hormónu, tzv. kortizolu. Dostatok príjemných dotykov stres naopak znižuje a pomáha pri tvorbe oxytocínu, tzv. hormónu lásky. Z tohto dôvodu sa tantrická masáž aplikuje na celé telo liečenej osoby, čo tiež stimuluje tok energie. Zmyslové vnímanie sa takto prehĺbi a prijímajúceho (osobu, ktorej je masáž sprostredkovaná) to privedie k hlbokej relaxácii.

šťastie z masáže

Mnoho ľudí, ktorí už tantrickú masáž vyskúšali, opisuje svoj dosiahnutý emocionálny stav ako extázu, pretože vo chvíli, keď masáž prebiehala, mohli nechať svoje problémy „za dverami“ salónu a sústrediť sa len na pocit potešenia, ktorý práve prežívali. Počas masáže zabudnete na očakávania od ostatných, na tlak, ktorý vám spôsobujú každodenné povinnosti a úplne sa odovzdáte dotykom tantra lady, kým sa vaše príjemne pocity nenakumulujú do takej miery, http://www.rybybb.sk/lovne-miery-casy-ochrany.html že vás to privedie až k orgazmu. Jednoducho povedané, tantrická masáž vám poskytne silný pocit šťastia.