Záručná doba na klimatizáciu

Pokiaľ pravidelne nakupujete rôzne produkty z internetových obchodov, určite viete, že po nákupe platí istý čas záručná doba, v rámci ktorej je možné uplatniť svoj nárok na opravu alebo výmenu chybného kusu tovaru. Dĺžka tejto záručnej doby pri spotrebnom tovare je podľa zákona stanovená na trvanie dvoch rokov, takže pri objavení vady máte celých 24 mesiacov právo na záruku. Pri niektorých typoch produktov si však spoločnosti uplatňujú predĺženú formu záručnej doby, ktorá sa pohybuje v dlhšom časovom rozmedzí. Jednou z týchto spoločností je aj firma MasterKlima, ktorá sa ako už z jej názvu môžete vytušiť, zaoberá predajom klimatizácií a rôzneho príslušenstva k nim.

klimatizácia v spálni

Záručná doba na ich klimatizačné zariadenia platí samozrejme základných 24 mesiacov, avšak okrem toho pre väčšinu klimatizácií poskytujú taktiež predĺženú záruku na 3 až 5 rokov. Platnosť plynutia záručnej doby sa následne oficiálne začína počítať odvtedy, odkedy bol produkt zákazníkovi doručený, resp. ním prebraný.

klimatizačné zariadenie

K tomu, aby sa však mohla reálne uplatňovať predĺžená záruka je potrebné dodržiavať určité podmienky. Základnou podmienkou je nevyhnutnosť dodržiavania pravidelnej ročnej prehliadky, v rámci ktorej sa kontrolujú možné chyby a iné nedostatky. Ďalšou podmienkou je to, že pokiaľ si chcete uplatniť predĺženú záruku, je možné tak urobiť iba na základe objavenia chýb, ktoré sa prejavili až potom, čo bol tovar zákazníkom prebraný alebo po jeho používaní. Pri objavení takejto http://vymenenezivoty.markiza.sk/aktualne/1894681_cansu-z-vymenenych-zivotov-sa-vracia-pred-kamery-v-takejto-ulohe-by-ste-ju-necakali%3Ffb_comment_id%3D1597016087029359_1599452050119096 chyby sa následne postupuje takým spôsobom, že buď sa vymení iba poškodená súčiastka a vykoná sa oprava, alebo pri závažnejšom poškodení sa vymení chybný kus tovaru za nový. Dôležité je však podotknúť, že záručná doba sa nevzťahuje na poškodenie, ktoré bolo spôsobené zlým zaobchádzaním, nesprávnym používaním, neprečítaním návodu na používanie, zlou údržbou alebo chybnou montážou s výnimkou ak bola chybná montáž vinou pracovníka.