Praktickosť virtuálneho sídla ocenia všetci začínajúci podnikatelia

Nakupovať nehnuteľností na to, aby slúžili ako priestory na podnikanie, nie je v súčasnosti potrebné, hlavne nie pre tých podnikateľov, ktorých podstata činnosti nespočíva v nutnosti tráviť celý deň v kancelárii, pre nich je vhodnejšie a finančne oveľa efektívnejšie zaobstarať si virtuálne sídlo. Zároveň tým oddelia súkromný a pracovný život, čo je veľmi praktické.

Spokojnosť je základom úspechu

Vysoké náklady, spojené s prenájmom kamennej kancelárie môžu podnikatelia využiť aj oveľa efektívnejšie, napríklad na rozvoj firmy, než ich vrážať každý mesiac do prenájmu, a pritom priestor nevyužívajú iba príležitostne. Namiesto toho si môžu vybaviť virtuálne sídlo 41business.com virtuálne sídlo firmy, ktoré je akceptované aj daňovým úradom, je možné ho riadne zapísať do OR a ŽR, je platným údajom firmy, ktorá musí byť k dispozícii úradom pre prípadné kontroly napríklad z daňového či iných úradov.

Možno mnohí začínajúci podnikatelia nevedia, https://ekonomika.sme.sk/c/20696981/firmy-v-britanii-nevedia-nahradit-lacnu-pracovnu-silu-z-vychodu-europy.html že s virtuálnym sídlom dokážu ušetriť náklady v dosť značnej miere, výhodou je aj možnosť preberania a evidencie pošty a podobne. V každom kúte Slovenska tak môžete podnikať bez toho, aby ste museli vlastniť alebo prenajímať si nejakú kamennú kanceláriu, poplatky za zriadenie virtuálnej adresy sú však dosť podobné. Týmto spôsobom dávate najavo záujem o trend súčasného podnikania, ktorý je moderný, zároveň efektívny a pri ktorom môžete využívať aj pokročilé informačné technológie, dnes čoraz viac potrebných.

IT nám pomáhajú čoraz viac

Bratislavskí podnikatelia si svoje virtuálne sídlo môžu zriadiť za poplatok 17,-eur, ak bude viazané na 1 rok, na 2 roky zaplatia 12,-eur mesačne, v cene majú aj zriadenie poštovej schránky, zaplatia si len za voliteľné služby ako je skenovanie či preposielanie pošty emailom v hodnote 9,-eur za mesiac. V Púchove si začínajúci podnikateľ môže zriadiť sídlo za poplatok 12,-eur mesačne pri viazanosti na 1 rok, 9,-mesačne sa platí pri viazanosti na 2 roky. V cene je takisto poštová schránka a posielanie pošty, ale za voliteľné služby už musia zaplatiť 9,-eur mesačne.